Menu

Portokosten bij onderfrankering

Wat als er niet voldoende postzegels zijn geplakt?

Verstuurt of ontvangt u post waarop geen of onvoldoende postzegels zijn geplakt? Dan vragen wij u om het ontbrekende bedrag aan postzegels plus administratiekosten te betalen.

Portokosten betalen

Binnenlandse post

Ontvangt u binnenlandse post waarop geen of niet genoeg postzegels zijn geplakt? Als de afzender niet bij ons bekend is, dan vragen we ú daarvoor te betalen. Indien de afzender bekend is worden de kosten bij de afzender in rekening gebracht. 

Altijd zal het poststuk worden verzonden. Dat doen we om vertraging van de post te voorkomen. U kunt ondergefrankeerde post weigeren. U hoeft dan de verschuldigde kosten niet te betalen.

Uitzonderingen 

In de volgende situaties wordt de onderfrankering altijd betaald door de afzender:

  • Post die gefrankeerd is met een frankeermachine.
  • Port Betaald-post die via een oranje brievenbus van PostNL is verstuurd.

Post naar het buitenland

Verstuurt u post naar het buitenland die niet of onvoldoende gefrankeerd is? Dan stuurt PostNL de zending wel door naar de geadresseerde. De kosten voor bijfrankering voor zendingen naar het buitenland zijn altijd voor de afzender. De afzender ontvangt dan een betalingsverzoek. 

Is de afzender onbekend? Dan krijgt de zending een stempel. De portokosten moeten in dat geval betaald worden door de ontvanger van de zending.

Hoe werkt het?

U ontvangt een portokaart waarmee u de portokosten kunt betalen. Dit kan op twee manieren:

1. Betalen via IDEAL of creditcard

  1. Ga naar www.postnl.nl/betalen.
  2. Vul de betaalcode in die op de portokaart staat.
  3. Vul uw gegevens in.
  4. Controleer uw gegevens.
  5. Betaal de portokosten.

Betaal portokosten

2. Betalen met postzegels

  1. Verwijder op de portokaart de sticker met uw adres.
  2. Plak de aangegeven portokosten in postzegels rechtsboven.
  3. Post vervolgens de kaart.

Vind een brievenbus

Wat kost het?

Portokosten binnenland

Zijn er niet voldoende postzegels geplakt op uw binnenlandse post? Dan brengt PostNL 0,87 euro portokosten in rekening, of een veelvoud daarvan. We verminderen de juiste frankeerwaarde met de geplakte waarde. Het bedrag dat daar uitkomt, ronden we af naar een veelvoud van een ‘postzegel 1’ (0,87 euro). Daar komt nog 1,74 euro aan administratiekosten bij.

Voorbeeld

U ontvangt een brief met 4 eurocent te weinig aan postzegels. U betaalt dan 0,87 euro portokosten plus 1,74 euro administratiekosten. In totaal betaalt u 2,61 euro.

Portokosten buitenland

Zijn er niet voldoende postzegels geplakt op uw buitenlandse post? Dan brengt PostNL 0,87 euro portokosten in rekening, of een veelvoud daarvan. We verminderen de juiste frankeerwaarde met de geplakte waarde. Het bedrag dat daar uitkomt, ronden we af naar een veelvoud van een ‘postzegel 1’ (0,87 euro). Daar komt nog 2,61 euro aan administratiekosten bij.

Voorbeeld

U heeft uw post naar het buitenland met 5 eurocent te weinig gefrankeerd. U betaalt dan 0,87 euro portokosten. Plus 2,61 euro administratiekosten. In totaal betaalt u 3,32 euro. Een ondergefrankeerde zending naar het buitenland versturen we altijd. U ontvangt als afzender een portokaart.