Portokosten bij onderfrankering

Wat als er niet voldoende postzegels zijn geplakt?

Verstuur of ontvang je post waarop geen of onvoldoende postzegels zijn geplakt? Dan vragen wij om het ontbrekende bedrag aan postzegels plus administratiekosten te betalen.

Portokosten betalen voor binnenlandse post

Als er te weinig postzegels zijn geplakt, vragen we de afzender om de portokosten te betalen. Helaas is de afzender niet altijd bekend. Omdat het om belangrijke post kan gaan, bezorgen we het poststuk alsnog. Daarbij hopen we erop dat de ontvanger bereid is om te betalen voor het poststuk.

Uitzonderingen
In de volgende situaties wordt de onderfrankering altijd betaald door de afzender:

  • Post die gefrankeerd is met een frankeermachine.
  • Port betaald-post die via een oranje brievenbus van PostNL is verstuurd.

Portokosten betalen voor post naar het buitenland

Verstuur je post naar het buitenland die niet of onvoldoende gefrankeerd is? Dan stuurt PostNL de zending wel door naar de geadresseerde. De kosten voor bijfrankering voor zendingen naar het buitenland zijn altijd voor de afzender. De afzender ontvangt dan een betalingsverzoek.

Hoe werkt het?

Je ontvangt een portokaart waarmee u de portokosten kunt betalen. Dit kan op twee manieren:

Wat kost het?

Zijn er niet voldoende postzegels geplakt op binnenlandse post? Dan brengt PostNL 1,09 euro portokosten in rekening, of een veelvoud daarvan. We verminderen de juiste frankeerwaarde met de geplakte waarde. Het bedrag dat daar uitkomt, ronden we af naar een veelvoud van een ‘postzegel 1’ (1,09 euro). Daar komt nog 3,27 euro aan administratiekosten bij.

Voorbeeld
Je ontvangt een brief met 4 eurocent te weinig aan postzegels. Je betaalt dan 1,09 euro portokosten plus 3,27 euro administratiekosten. In totaal betaal je 4,36 euro.

En hoe zit het met post naar het buitenland?

Zijn er niet voldoende postzegels geplakt op buitenlandse post? Dan brengt PostNL 1,09 euro portokosten in rekening, of een veelvoud daarvan. We verminderen de juiste frankeerwaarde met de geplakte waarde. Het bedrag dat daar uitkomt, ronden we af naar een veelvoud van een ‘postzegel 1’ (1,09 euro). Daar komt nog 3,27 euro aan administratiekosten bij. Een ondergefrankeerde zending naar het buitenland versturen we altijd. Je ontvangt als afzender een portokaart.

Voorbeeld 1
Je hebt post naar het buitenland met een binnenlandse zegel gefrankeerd waardoor je 64 eurocent te weinig hebt gefrankeerd. Je betaalt dan 1,09 euro portokosten. Plus 3,27 euro administratiekosten. In totaal betaal je 4,36 euro.

Voorbeeld 2
Je hebt post naar het buitenland van 30 gram gefrankeerd voor 0-20 gram. Daardoor heb je 1,65 euro te weinig gefrankeerd. Je betaalt dan 2,18 euro portokosten. Plus 3,27 euro administratiekosten. In totaal betaal je 5,45 euro.