Batterijen met lithium versturen

Voorwaarden voor het versturen van lithium per post

Lithiumbatterijen of lithiumcellen mag je onder bepaalde voorwaarden per post versturen. Lithiumbatterijen zitten vaak in elektronische apparaten. Ze zijn gevaarlijk omdat ze kunnen oververhitten en ontbranden onder bepaalde omstandigheden. Het versturen van losse lithium door de lucht mag niet.

Lithium versturen binnen Nederland of naar het buitenland

De voorwaarden voor het vervoer van lithium verschilt per manier van vervoeren. Over het algemeen gelden de volgende richtlijnen:

  • Batterij: lithiumgehalte niet hoger dan 2 gram/100 Wh.
  • Cel: lithiumgehalte niet hoger dan 1 gram/20 Wh.
  • Maximaal 4 cellen of 2 batterijen in een apparaat per zending. 
  • Losse batterijen en cellen of apparatuur met daarnaast batterijen/cellen mag je niet met de post verzenden. 
  • Cellen en batterijen in apparatuur mogen tijdens het vervoer niet volledig ontladen. Verpak ze daarom stevig (stijve buitenverpakking en apparatuur vastzetten zijn in de binnenverpakking). 
  • Er mag geen kans bestaan op oververhitting of kortsluiting van de batterijen. 
  • De batterijen mogen niet beschadigd of defect zijn.
  • De batterijen moeten gekeurd zijn. 
  • Gebruikte lithiumbatterijen of -cellen mag je niet met de post verzenden.

Voorbeelden toegestaan

Lithium voorbeelden toegestaan

Voorbeelden niet toegestaan

Lithium voorbeelden niet toegestaan