Klimaatrisico-analyse

Alleen als we de impact van klimaatverandering begrijpen, kunnen we de risico’s hiervan beoordelen en veerkracht opbouwen. Daarom hebben we bij PostNL verschillende klimaatscenario’s uitgewerkt. Deze scenario’s maken inzichtelijk hoe we binnen de 1,5 en 2 graden opwarming van de aarde blijven en hoe de wereld er mogelijk uit ziet in 2050. De maatregelen die we moeten nemen, komen voort uit het wereldwijde klimaatbeleid en de klimaatveranderingen die we als resultaat hiervan in de toekomst hopen te zien. We maken hierin onderscheid tussen twee soorten risico’s: fysieke risico’s en transitierisico’s. De tijdlijnen die hieraan gekoppeld zijn, zijn 5 jaar (kort), 15 jaar (middel) en 30 jaar (lange termijn). Om de risico’s verder toe te lichten en uit te leggen wat deze betekenen voor onze organisatie, kijken we vooral naar het scenario waarbij het lukt om in 2050 de CO2-uitstoot naar netto nul te verlagen, met een bijbehorende opwarming van 1,5 graden. Dit noemen we ook wel het Net Zero scenario.

Fysieke risico’s

Fysieke risico’s zijn de risico’s die voortkomen uit de fysieke effecten van klimaatverandering. Zo hebben acuut extreme weersomstandigheden impact op onze operatie, maar nemen af als we dichter bij Net Zero komen. Dit risico heeft een tijdlijn van korte tot middel termijn. Het Net Zero scenario zorgt voor minder kans op extreme hitte en de daarbij behorende problemen en kosten. Dit leidt tot een laag risico-inschatting. 

Chronische veranderingen in weerpatronen en milieu is een risico met middellange termijn. Wel raakt dit risico meer onderdelen van onze organisatie omdat het impact heeft op zowel de operatie als de keten. Hierbij kun je denken aan warmere zomers waardoor bezorgtijden mogelijk aangepast moeten worden naar de koelere momenten van de dag. Een stijging in het zeewaterpeil kan de kans op overstromingen vergroten waardoor de continuïteit van locaties in gevaar komt. Binnen het Net Zero scenario gaan we ervan uit dat dit risico zich minder extreem manifesteert, waardoor het risico ook lager is.

Transitierisico’s

Transitierisico’s komen voort uit veranderingen in strategie, beleid of investeringen omdat onze maatschappij overgaat van een fossiele economie naar een klimaatneutrale economie. We kunnen hierin onderscheid maken tussen vier soorten risico’s: Wet- en regelgeving, economisch, technologie en reputatie. 

Aangescherpte wet- en regelgeving kan zich op korte en middellange termijn manifesteren. Hierbij kun je denken aan belasting op CO2-uitstoot of het invoeren van emissievrije zones. Om het Net Zero scenario te bereiken is er beleid nodig. Dit zorgt ervoor dat dit risico als hoog bestempeld wordt.

Ook kan er op de middellange termijn een economisch risico ontstaan. Mogelijke gevolgen hiervan zijn beperkte toegang tot kapitaal als investeerders vinden dat de transitie niet snel genoeg gaat, lagere kredietwaardigheid en hogere energiekosten. 

Een derde risico is een technologie-risico. Dit leidt tot een toenemende druk om gebouwen energie-efficiënt te maken en voertuigen op volledig hernieuwbare brandstof te laten rijden of te elektrificeren. Het laatste risico is een reputatie-risico op middellange termijn. Klanten verwachten bijvoorbeeld een versnelde aanpak om tot neutrale emissie te komen. Bij onvoldoende resultaat is er een verhoogd risico om klanten te verliezen.

Klimaatadaptatie

Al deze risico’s zijn gerelateerd aan klimaatverandering. Dat het klimaat verandert, is een zekerheid. Wij dragen hieraan bij door middel van klimaatadaptatie-maatregelen. Hierbij kun je denken aan verbeterde arbeidsomstandigheden op het gebied van gezondheid en aangepaste vervoerschema’s. Dit is onderdeel van ons bedrijfscontinuïteitsmanagement. Een ander voorbeeld is de locatie van onze bestaande en nieuwe panden. We hebben onderzocht wat de eventuele risico’s van die locaties zijn. Bij het bouwen van nieuwe sorteercentra hanteren we de BREEAM-bouwvoorschriften om zoveel mogelijk risico’s af te dekken.