Milieumanagement

Environmental management afbeelding

Ons duurzaamheidsbeleid is onderdeel van ons managementsysteem en passen we toe in onze hele organisatie: het is geïntegreerd in onze strategie, doelstellingen, besluitvorming en risicobeheer. Onze Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van dit beleid, maar de implementatie ervan ligt bij alle bedrijfsonderdelen binnen ons bedrijf. 

Enorm belangrijk in ons duurzaamheidsbeleid is milieumanagement. We hebben hierin ambitieuze doelen opgesteld waarmee we onze impact continue willen monitoren en actief verbeteren. Dat doen we onder meer door middel van ons milieubeheersysteem, maar ook door intern én extern milieumanagement onder de aandacht te brengen. We geloven namelijk dat samenwerking cruciaal is om onze doelstellingen te bereiken. 

Onder milieumanagement vallen onderwerpen als klimaat, circulariteit en afvalverwerking, bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen, en voorkomen van ontbossing. Het beleid en de activiteiten bij deze onderwerpen zijn nauw verbonden aan onze vier strategische pijlers: schone kilometers, een efficiënt netwerk, groene producten en diensten en verduurzaming van gebouwen en installaties.