Duurzaam en verantwoord

Als grootste post- en pakkettenbedrijf van de Benelux zijn we ons sterk bewust van de impact die we op de wereld om ons heen hebben en kúnnen hebben. We verbinden mensen met elkaar, via post, pakketten en informatie.

Met ons netwerk van locaties, voertuigen en mensen komen we iedere dag in elke straat en hebben we invloed op wat daar gebeurt. Daarom nemen we onze verantwoordelijkheid in alles wat we doen.

Ons MVO-beleid rust op drie pijlers: goed werkgeverschap, duurzaam in logistiek en een vitale samenleving. Dit hebben we vastgelegd in deze verklaring .

Veiligheid en gezondheid

Het gezondheidsbeleid van PostNL is gericht op blijvende productieve inzetbaarheid van gezonde en betrokken medewerkers. Medewerkers die gezond en betrokken zijn en dat ook blijven, zijn gemotiveerd, productief en leveren kwaliteit. Daarmee draagt het gezondheidsbeleid bij aan de realisatie van de doelstellingen van PostNL. Daarbij vindt PostNL het belangrijk dat haar medewerkers gezond en fit blijven, zodat zij in algemene zin langer actief en vitaal kunnen zijn nu en in de toekomst binnen dan wel buiten PostNL. Lees meer in de beleidsverklaring.

Duurzaam in logistiek

We willen onze impact op het klimaat zo klein mogelijk maken. Daarom kiezen we waar mogelijk voor zuinige voertuigen en gebouwen. En maken we als het kan gebruik van duurzame bronnen zoals herbruikbaar gas.

Onze mensen

Zonder onze mensen is er geen PostNL. Daarom creëren we een werkomgeving waarin onze medewerkers en partners zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen groeien.

Onze klanten

Door het simpel te houden, slim te zijn en samen te werken, bieden we onze klanten diensten en oplossingen die het verzenden en ontvangen van post en pakketten makkelijk maken. Zo staan onze klanten altijd op de eerste plaats.