Duurzaam onderweg: dit hebben we al bereikt

Pakkettensorteercentra

PostNL laat zien dat het koploper is op het gebied van duurzame sorteercentra.

Elektrische vrachtwagen

Hoe PostNL haar wagenpark verder elektrificeert.

Duurzame stadslogistiek

Hoe vermindert PostNL de druk op onze binnensteden?

Frituurvet tanken?

Met rijden op hernieuwbare brandstof zet PostNL een grote stap naar uitstootvrije bezorging.

Duurzaam onderweg: dit hebben we al bereikt

We hebben onszelf een ambitieus doel gesteld om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij te bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 Nederlandse binnensteden uitstootvrij bezorgen.

Duurzame producten en diensten

We helpen onze klanten met producten en diensten om de keten van verzenden en ontvangen zo duurzaam mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de fashionpack, dé slimme verzendverpakking die we bezorgen via de brievenbus. Is het artikel toch niet naar wens? Dan stuur je dat met dezelfde verpakking weer terug. Ook zamelen wij klein elektronisch afval in voor webwinkels die elektronica verkopen. Je kunt je oude apparaat via PostNL retour sturen en wij recyclen het of verwerken het op een duurzame wijze.

Een efficiënt netwerk

Als logistiek bedrijf in de keten willen we efficiënt te werk gaan en geen onnodige kilometers maken. Dit bereiken we door beter samen te werken in de keten en door het bundelen van verzendingen. Zo kan de bezorger alles in één route halen en brengen. Ook stimuleren we oplossingen zoals minder lucht in verpakkingen en bezorgen op PostNL-locaties. Minder kilometers betekent ook lagere kosten en minder uitstoot. En we dragen hiermee ook bij aan een betere bereikbaarheid van steden.

Schone kilometers

Elke dag zorgen we dat onze kilometers een beetje schoner worden. Daar investeren we flink in. En met succes. Onze postbezorgers doen hun werk al sinds jaar en dag te voet of met de fiets. De overige kilometers willen we ook zo duurzaam mogelijk maken. Daarom investeren we in elektrische voertuigen. Denk aan elektrische (bak)fietsen, driewielscooters, busjes en LEVV’s (licht elektrische vrachtvoertuigen). En we rijden steeds meer kilometers op fossielvrije brandstoffen, zoals biogas en HVO100 (fossielvrije diesel die 90% minder CO2 uitstoot). We zijn er trots op dat we een van de eerste grote bedrijven in Nederland waren die op deze brandstof rijdt! Ook internationaal nemen we verregaande acties en zijn we in gesprek met onze buitelandse partners om CO2 te verminderen.

Verduurzaming van gebouwen en installaties

Onze nieuwe pakkettensorteercentra behoren tot de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland. Ook alle toekomstige gebouwen en willen we met zo min mogelijk milieu impact realiseren. Op onze locaties werken we zo duurzaam en efficiënt mogelijk. We installeren ledverlichting en verlagen ons energieverbruik. Gemiddeld wekken we 50% procent van de elektriciteit voor onze pakkettensorteercentra zelf lokaal op door het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Met de recente BREEAM NL-certificering van 25 pakkettensorteercentra laten we zien dat we koploper zijn op het gebied van duurzame sorteercentra. BREEAM NL is het duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. De acht nieuwgebouwde PostNL sorteercentra behoren met de hoogst haalbare niveaus “Outstanding”(7) of “Excellent” (1) tot de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland.

Compensatie van resterende CO2-uitstoot

Duurzame producten en diensten, een efficiënt netwerk, schone kilometers en duurzame gebouwen en installaties: onze focus ligt op het verminderen van al onze CO2-uitstoot. Dat kunnen we alleen samen met onze klanten en bezorgondernemers. Het vergt ingrijpende veranderingen en daar investeren we flink in. Maar we kunnen niet alles van de ene op de andere dag oplossen. Hoe graag we dat ook willen. Voor de uitstoot die we nog niet kunnen verminderen, compenseren we door te investeren in projecten met een Gold Standard Climate+ of Verified Carbon Standard (VCS) keurmerk. Zoals projecten om windmolens of zonnepanelen te plaatsen of het planten van nieuwe bossen. Onze doelstellingen en duurzame plannen zorgen ervoor dat we steeds minder hoeven te compenseren.

Green Bond Report

In 2020 publiceerden we ons eerste Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over het gebruik van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond. De opbrengst van de Green Bond gebruiken we om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee dragen we bij aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’).

Biodiversiteit en duurzaam bosbeheer

We streven er naar om negatieve milieueffecten zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren. Daarom dragen we bij aan het beschermen van de natuur en committeren we ons aan het bevorderen van biodiversiteit en duurzaam bosbeheer. Dat doen we bijvoorbeeld door bij de locatieplanning en ontwikkeling van onze gebouwen rekening te houden met biodiversiteitsaspecten. We verbeteren de biodiversiteit rondom onze gebouwen door flora- en faunavoorzieningen aan te leggen. En al onze sorteercentra voldoen aan de biodiversiteitseisen van het BREAAM duurzaamheidskeurmerk. Door onze focus op het verminderen van uitstoot van CO2, NOx en fijnstof, verminderen we ook de negatieve effecten op biodiversiteit. Om ontbossing een halt toe te roepen, kiezen we uitsluitend voor FSC-producten.

Circulariteit en afvalverwerking

Om onze ecologische voetafdruk te verkleinen en bij te dragen aan de transitie naar een duurzame, circulaire economie, zetten we ons in voor een duurzaam gebruik van grondstoffen. We proberen het gebruik hiervan zoveel mogelijk te voorkomen en als dat niet lukt, dan proberen we het in ieder geval zoveel mogelijk te verminderen. Hierdoor beperken we uitstoot en afval. In ons internationale sorteercentrum in Den Haag gebruiken we bijvoorbeeld herbruikbare rolcontainerzakken. Zo besparen we 12 kilometer aan sealfolie per dag. En voor onze klanten verzorgen we de inzameling van onder meer textiel en elektronisch afval, zodat het gerecycled kan worden. 

We streven er naar om grondstoffen volledig te hergebruiken (‘cradle to cradle’), maar op dit moment zijn bepaalde afvalstromen helaas nog onvermijdelijk. De grootste afvalstroom, papier en karton, wordt wel al volledig gerecycled. Daarnaast is er nog 1.725 ton materiaal dat wordt verwerkt waarbij we energie terugwinnen. Een kleine restcategorie afval van 460 ton is bouw-, sloop- en restafval. Hiervan is onbekend hoe dit door de afvalverwerker is verwerkt.

Milieuvriendelijke investeringen

Om onze milieu-impact te verlagen kiezen we ervoor om milieubesparingen mee te wegen in kapitaalinvesteringen en/of operationele uitgaven. Milieubewust investeren kan leiden tot besparing van kosten of vermijden van kosten. Het bouwen van zeer energie efficiënte gebouwen, installeren van zonnepanelen op daken, inzetten van biogas en elektrische voertuigen en het overstappen naar LED-verlichting zijn voorbeelden van milieubewuste investeringen.

Concrete resultaten

We leggen voortdurend verantwoording af over onze prestaties. Zo zijn we gecertificeerd op basis van toonaangevende internationale ISO-standaarden voor kwaliteit en milieu. Daarnaast rapporteren we jaarlijks over onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid in ons jaarverslag.

Uitstootvrij bezorgen in de Benelux in de last mile

  • Duurzame fietslogistiek
  • Schone brandstoffen
  • Duurzame stadslogistiek
  • Lucht uit verpakkingen
  • Verduurzaming van onze gebouwen en wagenpark