Duurzaam in logistiek

Met minder CO2 uitstoot bezorgen

We bezorgen bijzondere momenten en dat doen we zo duurzaam, schoon en milieuvriendelijk mogelijk. Daarom blijven we investeren in duurzame activiteiten, omdat we geloven dat duurzaamheid onze license to operate is.

Pakkettensorteercentra

PostNL investeert in sorteercentra met zo min mogelijk uitstoot

Elektrische vrachtwagen

Hoe PostNL haar wagenpark verder elektrificeert.

Duurzame stadslogistiek

Hoe vermindert PostNL de druk op onze binnensteden?

Duurzamer rijden met HVO100

Met de hernieuwbare brandstof HVO100 draagt PostNL bij aan duurzamer en schoner wegtransport

Duurzaam onderweg: dit hebben we al bereikt

We hebben onszelf een ambitieus doel gesteld om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in Nederland en België uitstootvrij te bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 Nederlandse binnensteden uitstootvrij bezorgen.

Onze klimaatdoelstellingen

We zijn ons bewust van de impact die we hebben op het milieu en hebben de afgelopen jaren gewerkt aan de vermindering hiervan door milieudoelstellingen te integreren in onze algehele strategie. We hebben concrete ambities en KPI’s om onze impact op het milieu en klimaat te verminderen. Uiterlijk in 2030 wil PostNL 90% van zijn eigen CO2-uitstoot (scope 1 en 2) en 45% van onze scope 1, 2 en 3 CO2-uitstoot verminderen. Voor de resterende uitstoot, voornamelijk in scope 3, hebben we naar verwachting 10 jaar extra nodig. Dit betekent dat we in 2040 Net Zero hebben bereikt, volgens de SBTi-standaarden. Dat betekent dat we nog maximaal 10% CO2-uitstoot over houden.

Het Science Based Targets initiatief (SBTi) is een organisatie die klimaatactie aanjaagt door bedrijven wereldwijd in staat te stellen hun steentje bij te dragen aan de bestrijding van de klimaatcrisis. Het SBTi is een initiatief van CDP, The United Nations Global Compact, World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WNF). Zij valideren de CO2-reductiedoelstellingen van een bedrijf om er zeker van te zijn dat deze voldoen aan de SBTi-criteria en in lijn zijn met de klimaatwetenschap. PostNL heeft sinds 2019 goedgekeurde science based targets en heeft in 2023 de targets herzien op basis van de aangepaste richtlijnen van het SBTi. We zijn in afwachting van het resultaat van de assessment en verwachten in mei akkoord op ons voorstel.

Een efficiënt netwerk

Als logistiek bedrijf in de keten willen we efficiënt te werk gaan en geen onnodige kilometers maken. Dit bereiken we door beter samen te werken in de keten en door het bundelen van verzendingen. Zo kan de bezorger alles in één route halen en brengen. Ook stimuleren we oplossingen zoals minder lucht in verpakkingen en bezorgen op PostNL-locaties. Minder kilometers betekent ook lagere kosten en minder uitstoot. En we dragen hiermee ook bij aan een betere bereikbaarheid van steden.

Schone kilometers

Elke dag zorgen we dat onze kilometers een beetje schoner worden. Daar investeren we flink in. En met succes. Onze postbezorgers doen hun werk al sinds jaar en dag zoveel mogelijk te voet of met de fiets. De overige kilometers willen we ook zo duurzaam mogelijk maken. Daarom investeren we in elektrische voertuigen. Denk aan elektrische (bak)fietsen, driewielscooters, busjes en LEVV’s (licht elektrische vrachtvoertuigen). En we rijden steeds meer kilometers op fossielvrije brandstoffen, zoals biogas en HVO100 (fossielvrije diesel die 90% minder CO2 uitstoot). We zijn er trots op dat we een van de eerste grote bedrijven in Nederland waren die op deze brandstof rijdt! Ook internationaal nemen we verregaande acties en zijn we in gesprek met onze buitenlandse partners om CO2-uitstoot te verminderen.

Verduurzaming van gebouwen en installaties

Onze nieuwe pakkettensorteercentra behoren tot de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland. Ook alle toekomstige gebouwen en willen we met zo min mogelijk milieu impact realiseren. Op onze locaties werken we zo duurzaam en efficiënt mogelijk. We installeren ledverlichting en verlagen ons energieverbruik. Gemiddeld wekken we 50% procent van de elektriciteit voor onze pakkettensorteercentra zelf lokaal op door het plaatsen van zonnepanelen op de daken. Met de recente BREEAM NL-certificering van 25 pakkettensorteercentra laten we zien dat we koploper zijn op het gebied van duurzame sorteercentra. BREEAM NL is het duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. De acht nieuwgebouwde PostNL sorteercentra behoren met de hoogst haalbare niveaus “Outstanding”(7) of “Excellent” (1) tot de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland.

Green Bond Report

In 2020 publiceerden we ons eerste Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over het gebruik van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond. De opbrengst van de Green Bond gebruiken we om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee dragen we bij aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’).

Biodiversiteit en duurzaam bosbeheer

We streven er naar om negatieve milieueffecten zoveel mogelijk te voorkomen of te minimaliseren. Daarom dragen we bij aan het beschermen van de natuur en committeren we ons aan het bevorderen van biodiversiteit en duurzaam bosbeheer. Dat doen we bijvoorbeeld door bij de locatieplanning en ontwikkeling van onze gebouwen rekening te houden met biodiversiteitsaspecten. We verbeteren de biodiversiteit rondom onze gebouwen door flora- en faunavoorzieningen aan te leggen. En al onze sorteercentra voldoen aan de biodiversiteitseisen van het BREAAM duurzaamheidskeurmerk. Door onze focus op het verminderen van uitstoot van CO2, NOx en fijnstof, verminderen we ook de negatieve effecten op biodiversiteit. Om ontbossing een halt toe te roepen, kiezen we uitsluitend voor FSC-producten.

Circulariteit

PostNL wil bijdragen bij aan de transitie naar een circulaire economie. We verhogen het hergebruik en recycling in onze operaties en werken samen met onze zakelijke partners om circulaire bedrijfsmodellen te ontwikkelen. Zo kunnen we onze ecologische voetafdruk nog verder verkleinen.

In ons internationale sorteercentrum in Den Haag gebruiken we bijvoorbeeld herbruikbare rolcontainerzakken. Zo besparen we 12 kilometer aan sealfolie per dag. En voor onze klanten verzorgen we de inzameling van onder meer textiel en elektronisch afval, zodat het gerepareerd of gerecycled kan worden.  In het duurzaamheidsprogramma van Thuiswinkel.nl heeft PostNL in samenwerking met 20 e-commerce bedrijven een ‘vliegwiel’ ontwikkeld, die nu beschikbaar is gesteld aan andere belanghebbenden. Ook in 2024 blijft PostNL actief betrokken bij het programma, waarbij de focus ligt op het voorbereiden van de e-commerce sector op de toekomstige wetgeving met betrekking tot het 'Recht op Reparatie'.

Minder afval

We streven er naar om grondstoffen volledig te hergebruiken (‘cradle to cradle’), maar op dit moment zijn bepaalde afvalstromen helaas nog onvermijdelijk. De grootste afvalstroom, papier en karton, wordt wel al volledig gerecycled. Daarnaast is er nog 1.725 ton materiaal dat wordt verwerkt waarbij we energie terugwinnen. Een kleine restcategorie afval van 460 ton is bouw-, sloop- en restafval. Hiervan is onbekend hoe dit door de afvalverwerker is verwerkt.

Milieuvriendelijke investeringen

Om onze milieu-impact te verlagen kiezen we ervoor om milieubesparingen mee te wegen in kapitaalinvesteringen en/of operationele uitgaven. Milieubewust investeren kan leiden tot besparing van kosten of vermijden van kosten. Het bouwen van zeer energie efficiënte gebouwen, installeren van zonnepanelen op daken, inzetten van biogas en elektrische voertuigen en het overstappen naar LED-verlichting zijn voorbeelden van milieubewuste investeringen.

Concrete resultaten

We leggen voortdurend verantwoording af over onze prestaties. Zo zijn we gecertificeerd op basis van toonaangevende internationale ISO-standaarden voor kwaliteit en milieu. Daarnaast rapporteren we jaarlijks over onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid in ons jaarverslag.

Met minder CO2 uitstoot bezorgen in Nederland en België

  • Duurzame fietslogistiek
  • Schone brandstoffen
  • Duurzame stadslogistiek
  • Lucht uit verpakkingen
  • Verduurzaming van onze gebouwen en wagenpark