Duurzaam in logistiek

Uitstootvrij bezorgen in de last mile

We bezorgen bijzondere momenten en dat doen we zo groen, schoon en milieuvriendelijk mogelijk. Daarom blijven we investeren in duurzame activiteiten, omdat we geloven dat duurzaamheid onze license to operate is. We hebben onszelf een ambitieus doel gesteld om uiterlijk 2030 alle pakketten en brieven in de Benelux uitstootvrij te bezorgen in de last mile. Als tussenstap wil PostNL in 2025 in 25 binnensteden uitstootvrij bezorgen. Hoe we dit gaan realiseren?

Groene producten en diensten

We helpen onze klanten met producten en diensten om de keten van verzenden en ontvangen zo duurzaam mogelijk te maken. Een voorbeeld hiervan is de fashionpack, dé slimme verzendverpakking die we bezorgen via de brievenbus. Is het artikel toch niet naar wens? Dan stuur je dat met dezelfde verpakking weer terug. Ook hebben we samen met Thuiswinkel.org en andere organisaties en bedrijven in de e-commercesector een CO₂-rekentool ontwikkeld. Met Bewust Bezorgd kunnen webwinkels uitrekenen hoeveel CO₂ je uitstoot per pakket en per bezorgoptie. Uitstoot van post en pakketten kun je vervolgens weer compenseren via groene post. We verdubbelen de inleg (tot 50.000 euro per jaar) die bij groene post binnenkomt en investeren dat in duurzame projecten.

Een efficiënt netwerk

Als logistiek bedrijf in de keten willen we efficiënt te werk gaan en geen onnodige kilometers maken. Dit bereiken we door beter samen te werken in de keten en door het bundelen van verzendingen. Zo kan de bezorger alles in één route halen en brengen. Ook stimuleren we oplossingen zoals minder lucht in verpakkingen en bezorgen op PostNL-locaties. Minder kilometers betekent ook lagere kosten en minder uitstoot. En we dragen hiermee ook bij aan een betere bereikbaarheid van steden.

Schone kilometers

We streven er naar om elke kilometer die we afleggen zo zuinig en zo groen mogelijk te doen. Postbezorgers doen hun werk sinds jaar en dag te voet of met de (elektrische) fiets of elektrische driewielscooters. Voor de overige kilometers gebruiken we zuinige auto’s, vragen we onze chauffeurs met beleid te rijden en zetten we groen gas en elektrische voertuigen in. En we zijn in gesprek met luchtvaartmaatschappijen om CO₂ te verminderen, bijvoorbeeld door te selecteren op welke vlucht we onze pakketten vervoeren. Ook gebruiken we op grote schaal biogas in onze kleine vrachtwagens en busjes. Daarnaast testen we met HVO100, een fossielvrije diesel, die 90% minder CO₂ uitstoot. Het plan is om het gebruik van deze milieuvriendelijke diesel de komende jaren flink op te schalen. We zijn er trots op dat we een van de eerste grote landelijke bedrijven in Nederland zijn die op deze brandstof rijdt!

Verduurzaming van gebouwen en installaties

Onze nieuwe pakkettensorteercentra zijn de meest duurzame bedrijfsgebouwen van Nederland. Ook alle toekomstige gebouwen en depots gaan we CO₂-neutraal of zelfs CO₂- positief realiseren. Op onze locaties werken we zo duurzaam en efficiënt mogelijk. We installeren ledverlichting en verlagen ons energieverbruik. Gemiddeld wekken we 43% procent van de elektriciteit voor onze pakkettensorteercentra duurzaam op door het plaatsen van zonnepanelen. Inmiddels zijn meer dan een kwart van onze pakkettensorteercentra met het BREEAM duurzaamheidskeurmerk voor duurzame gebouwen met minimale milieu-impact gecertificeerd. We hebben als doel dat we op korte termijn alle sorteercentra met BREEAM kunnen certificeren.

Green Bond Report

In 2020 publiceerden we ons eerste Green Bond Report. Dit rapport biedt investeerders en andere geïnteresseerde partijen details over het gebruik van de opbrengsten en de gerelateerde verwachte milieu-impact van de Green Bond. De opbrengst van de Green Bond gebruiken we om nieuwe en bestaande klimaatprojecten te financieren. Daarmee dragen we bij aan twee Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (‘fatsoenlijk werk en economische groei’ en ‘klimaatactie’).

Milieuvriendelijke investeringen

Om onze milieu-impact te verlagen kiezen we ervoor om milieubesparingen mee te wegen in kapitaalinvesteringen en/of operationele uitgaven. Milieubewust investeren kan leiden tot besparing van kosten of vermijden van kosten. Het bouwen van zeer energie efficiënte gebouwen, installeren van zonnepanelen op daken, inzetten van biogas en elektrische voertuigen en het overstappen naar LED-verlichting zijn voorbeelden van milieubewuste investeringen.

Concrete resultaten

We leggen voortdurend verantwoording af over onze prestaties. Zo zijn we gecertificeerd op basis van toonaangevende internationale ISO-standaarden voor kwaliteit en milieu. Daarnaast rapporteren we jaarlijks over onze vorderingen op het gebied van duurzaamheid in ons jaarverslag.

Bekijk het volledige overzicht aan certificaten, standaarden en benchmarks