Waarom staat mijn zending niet bij voorbereide en/of voorgemelde zendingen?

Als het label nog niet geprint is, of de aanbieddatum nog niet is verstreken, dan staat je zending nog bij de 'Voorbereide zendingen'. Daarnaast blijven zendingen ongeveer 7 dagen bij de 'Voorgemelde zendingen' staan, daarna verdwijnen ze. Mochten deze 7 dagen verstreken zijn, dan moet je de zending opnieuw aanmaken.


Als het label al is geprint en de aanbieddatum is verstreken, dan hoort je zending bij de 'Voorgemelde zendingen' te staan. Als de aanbieddatum nog niet is verstreken, dan kun je het zoekfilter aanpassen. Deze staat standaard op t/m vandaag. Als je aanbieddatum in de toekomst ligt, moet je er dus voor zorgen dat je zoekt op die datum.