Menu

Sorteermomenten in Mijn PostNL

Uw Partijenpost gesorteerd aanleveren

PostNL biedt u de mogelijkheid om uw Partijenpost gesorteerd aan te leveren. Dit houdt in dat u uw partij in Mijn PostNL voormeldt en uw adressenbestand controleert en sorteert. De adressen kunnen dan worden voorzien van een printregel met sorteerinformatie. Met deze sorteercode kan PostNL uw partij beter en tegen een lager tarief verwerken. Voor een goede procesvoering bij PostNL is het van belang dat uw Partijenpost wordt aangeboden op basis van de juiste sorteertabel. Dit betekent dat de aangeleverde post op de juiste wijze is gesorteerd en is voorzien van de juiste printregel.

Wilt u een grote partij post versturen naar het buitenland? Kies dan voor Partijenpost buitenland.

Sorteren met de juiste sorteertabel

PostNL past 10 keer per jaar de sorteertabellen aan. Deze sorteertabellen zijn 4 weken voor de ingangsdatum beschikbaar en gelden voor een periode van minimaal 5 weken. De planning van de beschikbaarheid van de sorteertabellen in 2016 is:

ZLOM 2016 schema

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken

In de praktijk betekent dit voor u als klant het volgende:

Sorteren kan altijd 4 weken voorafgaand aan de week waarin uw Partijenpost bezorgd moet worden.

Voorbeeld 1 (zie schema):

  • U wilt een partij laten bezorgen op een bezorgdag in week 36 (week Y).
  • De sorteertabel is altijd beschikbaar op de maandag in week 32 (week Y-5)
  • In dit geval is de sorteerlijst in Mijn PostNL gegarandeerd beschikbaar op maandag in week 28 (week Y-9)

Als u eerder dan 4 weken van tevoren wilt sorteren, dan is dit mogelijk. Houd wel rekening met de beschikbaarheid van de juiste sorteertabellen.

Voorbeeld 2:

  • In week 17 wordt een nieuwe sorteertabel actief. In week 22 wordt wederom een nieuwe sorteertabel actief. Dit betekent dat de sorteertabel geldig is van week 17 t/m week 21
  • De sorteertabel van week 17 t/m week 21 is voor u beschikbaar op de maandag in week Y-4, dus in dit geval op de maandag in week 13
  • Dit betekent dat u vanaf maandag in week 13 kunt sorteren voor bezorging in de weken 17 t/m 21
  • Indien uw partij in week 22 bezorgd moet worden, dan kunt u sorteren vanaf de maandag in week 18
Heeft u de bezorgdatum gewijzigd naar een datum die buiten de geldigheid van de sorteertabel ligt en de partij is nog niet geproduceerd? In dit geval adviseren wij u om de partij opnieuw te sorteren.

Verschuiven van reeds geproduceerde partijen

U kunt de reeds geproduceerde partijen zonder gevolgen verschuiven zolang u binnen de periode van geldigheid van de sorteertabel waarmee de tabel is gesorteerd blijft. U hoeft in Mijn PostNL alleen de nieuwe bezorgdatum op te voeren.

Voorbeeld 3:

  • U heeft een partij gesorteerd voor bezorging in week 17. De hierbij gehanteerde sorteertabel is geldig van week 17 t/m week 21
  • U wilt uw partij verschuiven naar week 18
  • Aangezien in week 18 dezelfde sorteertabel van toepassing is, zijn sortering en printregel juist en heeft dit daardoor geen impact voor ons productieproces

Indien u een reeds geproduceerde partij wilt verschuiven naar een bezorgweek buiten de periode van geldigheid van de sorteertabel, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw accountmanager of met onze Business Service via telefoon 088 - 868 68 68. In gezamenlijk overleg zal dan naar een oplossing worden gezocht.

Toelichting

Mocht het niet mogelijk zijn om een partij met de juiste sorteertabel aan te bieden, dan zal PostNL in veel gevallen genoodzaakt zijn om een label met nieuwe printregel aan te brengen op uw poststukken. Dit kan afbreuk doen aan uw poststuk, bijvoorbeeld omdat uw reclame-uiting wordt voorzien van een label.

Planning Sorteertabellen 2017

De geldigheidstermijnen van de sorteertabellen worden jaarlijks ruim vooraf bekend gemaakt. De planning van de beschikbaarheid van de sorteertabellen in 2017 ziet er als volgt uit:

ZLOM 2017 schema

Klik op de afbeelding om deze in groter formaat te bekijken