Kan ik post uit het buitenland ontvangen op mijn antwoordnummer?

Ja, op een antwoordnummer kun je post uit binnen- én buitenland ontvangen.