Menu

Partijenpost periodieken

Minimaal 1 keer per kwartaal uw blad laten bezorgen

Laat uw periodieke partijenpost door PostNL bezorgen. Periodieken zijn uitgaven die met vaste regelmaat en met grote aantallen worden verstuurd. Daarom heeft PostNL voor dit type partijenpost een speciaal laag tarief. Bekijk of uw uitgave in aanmerking komt voor een bezorging tegen het PostNL periodiekentarief en vraag een periodiekencontract aan.

Uw ongesorteerde Partijenpost sorteren? Ga naar de Partijenpost module in Mijn PostNL
Uw post laten ophalen? Ga naar de Haalservice.

Voordelen van Partijenpost Periodieken

 • Speciaal laag tarief
 • Betrouwbare en snelle bezorging van uw periodiek 
 • Zelf kiezen voor bezorgsnelheid die past bij uw periodiek

Vraag een periodiekencontract aan

Wat kost het?

U contracteert ons om met vaste regelmaat grote aantallen van uw periodieke uitgave te bezorgen. Dat u hiervoor gebruik maakt van de services van PostNL waarderen wij. Daarom kunnen onze periodieke klanten voor de bezorging van dit type partijenpost gebruikmaken van het speciale periodiekentarief.

Bereken uw tarief met de tarievenwijzer.

Welke uitgaven komen in aanmerking?

Een periodiek is een gedrukt blad dat met vaste regelmaat verschijnt, zoals een publiekstijdschrift, opinieblad, nieuwsblad of dagblad. 

Om in aanmerking te komen voor bezorging tegen het verlaagde periodiekentarief, moet uw periodiek (inclusief bijlagen) aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Bekijk of uw uitgave in aanmerking komt voor het periodiekentarief met de Checklist periodieken.

Hoe werkt het?

Om gebruik te maken van het speciale periodiekentarief heeft u een periodiekencontract nodig. Deze kunt u aanvragen als uw uitgave voldoet aan onze Voorwaarden voor Partijenpost Periodieken.

Met een periodiekencontract en het bijbehorende machtigingsnummer, kunt u uw periodiek voor bezorging bij ons aanbieden (minimaal 4 keer per jaar). U betaalt eenvoudig op rekening via uw persoonlijke klantnummer.

Periodieken aanvragen

Komt u in aanmerking voor het periodiekentarief? Vraag een periodiekencontract aan met het Aanvraagformulier periodieken

Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken deze. Voeg de volgende papieren bij uw aanvraag:

 • het volledig ingevulde en ondertekende formulier Checklist periodieken
 • een recente uitgave van uw periodiek in pdf-formaat (geen dummy of 0-nummer)
 • eventuele bewijzen van een onafhankelijke redactie

Stuur de papieren op naar:

periodieken@postnl.nl

of:

PostNL Periodiekenservice
Antwoordnummer 10057
2501 VB 's-Gravenhage

U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke/digitale reactie op uw contractaanvraag. Bij goedkeuring ontvangt u een bevestiging waarin alle gegevens zijn opgenomen. Deze bevestiging vormt samen met uw aanvraagformulier uw contract voor de periodiekenbezorging tegen het speciaal lage periodiekentarief. U krijgt dus geen apart contract. Uw contract gaat in op de datum die u op het aanvraagformulier heeft ingevuld. Als we uw aanvraag na die datum verwerken, wordt de datum van verwerking de ingangsdatum van uw contract.

Periodiek wijzigen of beëindigen

Verandert de titel van uw uitgave of draagt u de uitgave over aan een andere uitgever? Geef de wijzigingen door met het Wijzigingsformulier periodieken

Voor het beëindigen van uw periodiekencontract kunt u gebruik maken van ditzelfde formulier. U kruist dan het hokje 'Mijn periodiekencontract stopzetten' aan. 

Stuur het ondertekende wijzigingsformulier op naar het e-mailadres of postadres voor Periodieken zoals hierboven vermeld onder ‘Periodiek aanvragen’. 

U ontvangt binnen 10 werkdagen een schriftelijke/digitale reactie op uw wijziging/beëindiging. 

Let op: wijzigingen en beëindigingen kunnen pas worden doorgevoerd als aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan.

Periodiek aanbieden

Heeft u een periodiekencontract en wilt u uw periodiek laten bezorgen? 

Volg het volgende stappenplan voor een soepele verzending van uw periodieken: 

 1. Zorg dat uw periodiek voldoet aan de laatste versie van de Voorwaarden voor Vormgeving van Poststukken.
 2. Kies tussen de bezorgsnelheden 24 uur of Basic
 3. Kies of u de periodiek ongesorteerd of gesorteerd aanbiedt. Meer informatie over gesorteerd aanbieden vindt u in de handleiding ‘Gesorteerde partijenpost’ in Mijn PostNL. Bij partijen groter dan 5.000 stuks bent u voordeliger uit als u deze gesorteerd aanbiedt.
 4. Vul het orderformulier P1700 in Mijn PostNL zo volledig mogelijk in. Let daarbij op het juiste productnummer. Het machtigingsnummer vindt u in de bijgevoegde bevestiging. Print het formulier. 
 5. Biedt het orderformulier en een voorbeeldexemplaar van uw periodiek aan bij uw PostNL Businessbalie of een andere PostNL-locatie bij u in de buurt.